Шуменският административен съд потвърди глоба от 10 хил. лв., наложена на община Шумен от Регионалната инспекция по околна среда и водите /РИОСВ/. Санкцията е заради допуснато изтичане на инфилтрирани води от депото за неопасни отпадъци в „Дивдядово“ към река Камчия. 

Глобата е наложена на 18-ти април м.г. след проверка на място, извършена на 11-ти март. 
Община Шумен обжалвала пред Районния съд, но през февруари санкцията била потвърдена.

Юристите на кметството обжалвали пред горна инстанция – Шуменски административен съд, като на 26-ти май той отново е потвърдил санкцията, наложена от РИОСВ.

Решението на ШАС е окончателно. 

ШУМ.БГ