Европейският парламент изрази сериозна загриженост за събитията в Унгария в светлината на предстоящото унгарско председателство на Съвета на ЕС, предаде пресслужбата на институцията.

След пленарен дебат в сряда за състоянието на върховенството на закона и основните права в Унгария и замразените средства на ЕС, текстът беше приет в четвъртък (442 гласа "за", 144 гласа "против", 33 гласа "въздържал се").

Отстъпление от ценностите на ЕС

Членовете на европарламента многократно са изразявали загриженост за състоянието на ценностите на ЕС в Унгария, което допълнително се е влошило поради "целенасочените и систематични усилия на правителството" и въпреки активирането от страна на парламента на механизма по член 7 от Договора за ЕС

Последните им опасения са свързани с приемането на закони без достатъчен парламентарен контрол и обществено обсъждане, както и със:

  •     злоупотребата с позоваване на "състояние на опасност"
  •     злоупотребата със защитата на хората, подаващи сигнали за нарушения, за да се подкопаят правата на ЛГБТИК+ общността и свободата на изразяване
  •     нарушаването на социалните и трудовите права на учителите.

В резолюцията се осъждат кампаниите на унгарското правителство срещу ЕС, които целят да отклонят вниманието от неспазването на европейските ценности и системната корупция.


Членовете на ЕП настояват правителството да приведе изборите в съответствие с международните стандарти, особено в светлината на предстоящите европейски избори през 2024 г.

Те алармират за съобщения за методи на сплашване, като например посещения на тайната полиция в офисите на някои дружества, на "стратегически" части от промишлеността, с цел те да бъдат поставени под контрола на близкото обкръжение на министър-председателя.

Годишният бюджет за 2022 г. е изменян 95 пъти с правителствени укази, подчертават те, което изключва възможността за надлежен контрол и говори за липса на добро финансово управление.


Парламентът също така изразява редица опасения във връзка със "замразените" средства за възстановяване и съответните реформи.

Ротационното председателство на ЕС

Парламентът подчертава важната роля на председателството на съвета (държавите членки) за придвижване на законодателството, за осигуряване на приемственост в дневния ред на ЕС и за представителството на съвета в отношенията с другите институции на ЕС.

В него се поставя под въпрос как Унгария ще може да изпълнява тази задача през 2024 г., предвид неспазването от нейна страна на правото и ценностите на ЕС и принципа на лоялно сътрудничество.

Евродепутатите отправят искане към съвета да намери подходящо решение и припомнят, че парламентът би могъл да предприеме подходящи мерки, ако не бъде намерено такова решение.

"Време е Съветът на ЕС да постави под въпрос дали държава членка, която е обект на процедурата по член 7, може надлежно да изпълнява председателството на ЕС", подчерта постоянният докладчик на Европейския парламент за Унгария Гвендолин Делбос-Корфийлд (Зелени/ЕСА, Франция).

Дневник