Асоциацията по ВиК на област Шумен /АВиК/ на трето поред заседание не одобри Бизнес плана на местното водоснабдително дружество.

Заради това съгласно Закона за водите съдбата на документа ще се реши от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/.

„За“ Бизнес плана днес гласува само държавата, а общините Шумен, Велики Преслав, Нови пазар, Никола Козлево и Каолиново бяха „Против“ или „Въздържал се“, съгласно решения на всеки от общинските съвети.

Заседанието на АВиК протече бурно. На него присъства новият управител на „ВиК-Шумен“ Иван Пушкаров, както и кметовете на Шумен и Велики Преслав.
„Бизнес планът е основният фактор да успеем да стабилизираме икономически предприятието. Приемането му е от жизнена важност“, подчерта Пушкаров. Той обясни, че ВиК е ограничило до минимум разходите, изготвен е и нов оздравителен план.

Поставен бе въпросът за отговорността на общинските съвети, които чрез многократното отхвърляне на „Бизнес плана“ и блокирайки възможността ВиК да генерира повече приходи допринасят за влошаването на финансовото състояние на дружеството.

Според председателя на АВиК и областен управител Христо Христов обаче отговорността е на управителя на ВиК Пушкаров, който трябва да убеди общинските съвети да гласуват за Бизнес плана.

„Основният проблем е директорът на оператора да съумее да убеди членовете на общинските съвети как формира цената на водата, за да гласуват „За“. Вие трябва да намерите формулата да докажете че тази цена е реална, те да повярват, че е реална и друго, което е съществено – че още през 2026-та година няма да се поиска цена 10  лева за вода. Защото в момента се получава, че се калкулират разходите се сумират и така се формира цената на водата. Посочете защо цената трябва да стане 5 и нещо. И тези общински съветници не вярвам някой да не се съгласи с вас, ако вие обосновано пред тях изложите как формирате тази цена. За мен това е проблемът“, каза Христов.

Веднага след него думата взе кметът на Шумен Любомир Христов, който каза, че най-малка вина за състоянието на ВиК има новият управител, въпреки че сега понася негативите. Той постави под съмнение думите на областния управител, че общинските съветници могат въобще да бъдат убедени да гласуват Бизнес плана и по-високата цената на водата, която е заложена в него. „Предстоят избори, виждате колко е политизирана обстановката в държавата. Никой /общинските съветници – бел.ред./ няма да си промени решението си. Поне в Шумен мога да ви кажа, че и на следващо гласуване резултатът ще бъде същият“, каза кметът на Шумен.  

Иван Пушкаров обясни от своя страна, че предишният шеф на дружеството Емил Томов е приел дружеството със задължения от 6,5 млн. лв., а му го е предал през март 2023-та с дълг от 12,493 млн. лв. Той уточни, че Томов не плащал електроенергията на дружеството през целия период на управлението си.

На заседанието стана ясно още, че от „Български ВиК холдинг“ няма отговор на поставеното на среща в София искане държавата да помогне финансово ВиК-Шумен за плащането на натрупаната сметка за ток.

ШУМ.БГ