Стоян Стоянов и Катя Шалапатова са двамата кандидати за обществен посредник на Шумен, които стигат до финалния етап на конкурса – гласуване в Общински съвет. Третият участник в процедурата Антоанета Карастоянова отпадна.

Това реши днес след събеседване с желаещите да заемат поста Временната комисия за избор на омбудсман.

На всички кандидати за омбудсман бяха задавани по три еднакви въпроса, свързани с дейността и правомощията на обществения посредник, след което всеки член на комисията поставя оценка по шестобалната система.

Стоян Стоянов получи оценка 5,25, Катя Шалапатова – 4,49,  Антоанета Карастоянова – 2,89.

При гласуването коя кандидатура да бъде предложена на Общинския съвет, членовете на комисията влязоха в спор, защото според Правилника за организацията и дейността
на обществения посредник на територията на община Шумен до финала на конкурса се допускат първите трима, показали най-добри резултати, а според Правилата на комисията – тези, които минат минимален праг от оценка 4,50.

Комисията прие единодушно да не допусне до гласуване от съветниците Антоанета Карастоянова, заради слабото представяне на кандидатката в днешното събеседване.

Със 7 гласа “за” и 4 “против” в последния етап от процедурата по избор на обществен посредник на Шумен, Комисията допусна Стоян Стоянов и Катя Шалапатова.

На заседанието си в края на юни съветниците с таен вот трябва да решат дали някой от двамата ще стане омбудсман с мандат от 5 години. За това са нужни 28 гласа.

В предходните четири пъти Общинският съвет не избра обществен посредник.

ШУМ.БГ