Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Мариана Георгиева от Окръжен съд – Шумен, с отличия „Личен почетен знак първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1500 лв. за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества, съобщиха от пресцентъра на шуменския съд.

Отличията са предложени от София Радославова - административен ръководител на Окръжен съд – Шумен. Тя се мотивира с дългогодишния юридически стаж на съдия Георгиева – над 37 години, изцяло в органите на съдебната власт като магистрат и заместник-председател на Окръжен съд – Шумен.

С решението си от вчера колегията освободи Мариана Георгиева от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Окръжен съд – Шумен, считано от 02 юли 2023 г., поради пенсиониране.

ШУМ.БГ