Ръководството на МБАЛ-Шумен планира да извърши основен ремонт в две от петте операционните зали  в Хирургическия блок.

Лечебното заведение е пуснало за целта обществена поръчка за избор на изпълнител на стойност 1,045 млн. лв. с ДДС. От тях 36 хил. лв. са за проектиране, а другите за същинска дейност.

В техническото задание се казва, че ремонтът е наложителен, тъй като в момента  операционните зали и прилежащите им помещения са в недобро състояние и не е извършван ремонт от построяването на сградата. Подовата мозаечна настилка е деформирана и с необработени фуги. Стените са облицовани с фаянсови плочки с фуги. Дограмата е алуминиева. Инсталациите са остарели и ненадеждни.

Ремонтните дейности ще обхванат строително-монтажни работи по архитектурата,  дограмите, подмяна на стари и амортизирани инсталации по ВиК, ОВК, Електрически инсталации, слаботокови инсталации, медицински газове. Ремонтът ще бъде не само на самите операционни зали, но и на прилежащите им помещения и стаи, всичко на обща площ 344 кв.м.

От болницата дават срок за проектиране до 70 дни и за ремонтни дейности - още 150. Иска се от изпълнителя 2 години гаранция.

Паралелно с ремонта МБАЛ предвижда и закупуване на ново оборудване за залите -  3 мобилни апарата за инхалационна анестезия, 2 операционни маси, 5 операционни лампи, 2 операционни маси за ортопедия, 1 операционна маса за урология, парно-вакуумен стерилизатор и различни шкафове.

ШУМ.БГ