Нови 12 огнища ще бъдат изградени на местата за отдих на територията на ПП „Шуменското плато“, съобщиха от дирекцията на Парка.

Изграждането им ще стане по проект „Градим огнища. Пазим гората“ на стойност 6 626 лв.

Предвижда се създаването на изцяло нови 12 огнища. Те ще бъдат ситуирани на 8 заслона, на два къта за отдих и на две погледни места в Природния парк.

На някои от местата подобни съоръжения не е имало до сега. С реализацията се цели значително да бъде намалена опасността от възникване на горски пожари. Огнищата ще бъдат по-удобни и безопасни за туристите. Предвижда се там да се провеждат и уроци с деца и ученици, свързани с опазване на горските територии от запалване, казаха от Парка.

Поддръжката ще се извършва от екипа на Дирекцията на Природен парк „Шуменско плато”, който се надява посетителите да не рушат новите огнища и да спазват правилата за палене на огън в защитената територия.

ШУМ.БГ