87 заявления за помощи за отопление за предстоящия зимен сезон са постъпили до момента в  дирекциите „Социално подпомагане“ /ДСП/ в Шуменска област. Началната дата бе 1-ви юли, а крайният срок е 31-ви октомври, съобщиха от РДСП.

Размерът на помощта за отопление за целия предстоящ зимен сезон ще бъде 546,95 лв., което е с 4,47% повече в сравнение с миналата година. Повишаването е съобразено с решението на Комисията за енергийно и водно регулиране за цените на електроенергията за бита от 1 юли.
За миналия отоплителен сезон в област Шумен бяха подадени над 14 400 заявления за целева помощ за отопление. Одобрени бяха 11 815 лица и семейства.

Право на целева помощ за отопление  имат тези, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на заявление-декларацията е по-нисък или равен на индивидуално определена граница за достъп съобразно възрастта, семейното положение, наличието/липсата на съжителство, възраст на децата и тяхната учебна заетост и други важни обстоятелства, характеризиращи степента на уязвимост /бременни жени, родители, отглеждащи сами децата си/.

За да получат помощ за отопление, безработните в трудоспособна възраст задължително трябва да са се регистрирали в бюро по труда най-малко 3 месеца преди подаване на заявлението-декларация и да не са отказвали предлаганата им работа или включване в обучения.

Помощта за отопление се изплаща до 1 месец от издаване на заповедта за право.

ШУМ.БГ