Изпращам снимки на състоянието на алеята до чешмата в парк "Кьошкове".

Превърната в нерегламентиран паркинг всички плочи са надробени от тежестта на автомобилите или изобщо липсват.

Защо трябва да изглежда по този  начин паркът?

Защо се разрешава да се паркира навсякъде и по този начин да се рушат и малкото кътчетата за отдих в града?

Ивелина Димитрова