Изпращам ви снимки, които показват в какво състояние е градската градина - остатъци от пейки, буренясали градинки, изпочупени и липсващи плочки.

Дори частта, в която играят децата не е почистена от бурени. 

Нямаме един хубав поддържан парк в града. Колко по-малки градове от Шумен успяват да поддържат много по-големи паркове, в Шумен просто не се получава.

Деница Димитрова