Обявената обществена поръчка от община Шумен за избор на строител на закрит басейн е прекратена, става ясно от протоколите на комисията, работила по процедурата.

Единственият участник Обединение ДЗЗД "Аква Гарант 23", в което влизат две фирми с регистрация във Варна - Експрес Гаранцион ООД и Акватек ООД, е отстранен.

Комисията е установила несъответствия в техническото предложение на обединението с предварително обявените условия на поръчката. По тази причина кандидатът не се допуска до отваряне на ценова оферта, а поради това, че няма други участници, процедурата се прекратява.

ШУМ.БГ