1373 ученици са се записали за обучение в 8 клас за учебната 2023/2024 г. в училищата в област Шумен, съобщиха от Регионалното управление на образованието (РУО) в Шумен.

Броят им е след приключване на четирите етапа на централизирано класиране.

Средната пълняемост при реализирани 62 паралелки е 22,15 ученици. Прогнозният брой на РУО бе 62+1 паралелки при 1438 седмокласници през учебната 2022/2023 г.

След четирите класирания в 24 училища в 15 населени места от областта все още има свободни места за обучение в 8 клас. В учебните заведения има 221 непопълнени бройки в 31 паралелки (може да ги видите в прикачения файл).

Учениците могат да се запишат в съответното училище и паралелка със свободни позиции в периода 16 август - 11 септември 2023 г.

Документите за участие в класиране (в оригинал) се подават само в едно, избрано от кандидата, училище в срокове, определени със заповед на директора на училището, уточняват от РУО.

ШУМ.БГ