В област Шумен средната брутна месечна работна заплата за юни е 1 528 лева и остава по-ниска от тази за страната, която за месец юни 2023 г. е 1 927 лева, съобщиха от отдел Статистически изследвания - Шумен.

По размер на средната работна заплата за месец юни Шуменско заема девето място сред 28-те области на страната. С най-високо средно възнаграждение през последния месец на второто тримесечие е област София (столица) - 2 644 лв., а с най-ниско е област Видин - 1 256 лева.

Според данните на статистиката през второто тримесечие на 2023 г. средната месечна брутна работна заплата в област Шумен нараства спрямо първото тримесечие на т.г. с 5.6% до 1 550 лева.

През наблюдавания период средното месечно възнаграждение в областта нараства с 10.2%, спрямо същото тримесечие на 2022 година. В обществения сектор ръстът е 9.3%, а в частния сектор - 10.6%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на юни 2023 г. намаляват с 327, или с 0.7% спрямо края на март 2023 г., като достигат 43 677 души.

По брой лица, наети по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2023 г., областта заема 13-то място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) - 798.5 хил., а най-малък в област Видин - 15.9 хиляди.

ШУМ.БГ