Община Шумен планира да събере от гражданите местни приходи в размер на 32,4 млн. лв. през тази година, става ясно от публикуваната на сайта й макрорамка на Бюджет 2023.

От имуществени и други местни данъци администрацията очаква да получи 13,458 млн. лв., което е със 124 хил. лв. повече отколкото успя през 2022-ра. При неданъчните приходи - наеми, такси, глоби и продажба на земи и сгради, са планирани близо 2 милиона по-малко спрямо събраните 20,9 млн. лв. през м.г. Разликата идва основно от заложената по-малка сума от продажба на общински имоти. 

84,3 млн. лв. са държавно делегираните дейности през 2023. Разходи за делегирани от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи са 2,3 млн. лв., общата целева субсидия от държавата е 4 млн. лв., а изравнителната субсидия - 5,1 млн. лв. Отделно за зимно почистване и поддържане държавата ще даде 338 хил. лв.

В макрорамката на бюджета е включен и 20-милионния заем за ремонт на улици.

Новият бюджет е в общ размер на 142,7 млн. лв. Публичното му обсъждане ще бъде на 24 август от 15,00 часа в сградата на кметството. Мнения, препоръки и становища могат да се правят на имейла на кмета - mayor@shumen.bg.

ШУМ.БГ