Обявиха новите имуществени декларации на кметовете на десетте общини в Шуменско.

Четирима са придобили недвижимо имущество през 2022-ра година, никой не е декларирал нов автомобил. Това показа проверка на ШУМ.БГ в новите имотни декларации на управниците, публикувани на  сайта на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/. Съгласно закона, в тях управниците са длъжни да вписват всички получени доходи и новопридобити имоти през предходната година.

Градоначалникът на Шумен Любомир Христов е придобил през м.г. 13 декара земя в землището на село Черенча и малък парцел от 35 кв. м. в Шумен. Христов е получил през годината заплати в размер на 58 116 лв. Отделно е декларирал 30 780 лв. от наеми, 29 500 лв. от ренти и 22 400 лв. от пенсия. Общо през 2022-ра е получил 140 796 лв. Любомир Христов има на свое име банков влог от 95 хил. лв.

Кметът на Нови пазар Георги Сашев е наследил имоти от починал роднина. Получил е ¼ от къща и апартамент в Нови пазар, както и същия дял от две ниви в землището на село Момчилово, община Ветрино. Единственият му доход е от заплата - 49 163 лв., като има да изплаща ипотечен кредит в размер на 197 074 лв.

Кметът на Велики Преслав Янко Йорданов не е придобил имущество през 2022-ра. От заплати той е получил 39 184 лв., а от стопанска дейност - 3 443 лв. Няма банкови заеми, нито влогове.

Апартамент във Варна с ипотечен кредит си е купил през 2022-ра кметът на Върбица Мердин Байрям. За жилището с площ 104 кв/м той и съпругата му са платили 184 хил. лв. Семейството на кмета е придобило и 35 декара ниви в землищата на село Нова бяла река и Върбица. Мердин Байрям е декларирал ипотечен кредит в размер на 212 869 лв., но и два спестовни влога за 83 792 лв. Доходът му от заплата е 62 548 лв. Отделно е посочил 90 хил. лв. доходи от прехвърляне на права или имущество.

Кметът на община Каспичан Милена Недева не е придобила движими или недвижими имоти. Тя е посочила единствено доход от заплата – 47 296 лв.

Кметската заплата е единствен доход и според декларацията на Нуридин Исмаил от Хитрино. Годишният й размер е 78 150 лв., което я прави най-високата сред всички заплати на кметове от областта. Исмаил е посочил още, че има на банков влог 50 хил. лв.

Каолиновският кмет Нида Ахмедов не е придобил ново имущество. Доходът му от заплата е 59 428 лв. Декларирал е също, че държи в банка 80 527 лв.

Кметът на Венец Нехрибан Ахмедова има доход от заплата в размер на 69 642 лв. Декларирала е, че съпругът й е придобил малки земеделски парцели край Венец, Борци и Черноглавци. Нехрибан Ахмедова няма заеми и влогове.

Само от заплата са и доходите на кметицата на Смядово Иванка Петрова. Годишното й трудово възнаграждение е 60 175 лв. Декларирала е налични парични средства в размер на 5 265 лв.

Не е придобил ново имущество и николакозлевския кмет Ешреф Реджеб. Посочил е 61 884 лв. от заплати и малко над 2 хил. лв. други доходи. Изплаща жилищен кредит в размер на 134 561 лв. Има банков влог с 8 821 лв., като е посочил също, че има налични 49 хил. лв.

ШУМ.БГ