Община Шумен отвори нова обществена поръчка за изграждане на закрит спортен басейн. Първата процедура бе прекратена заради това, че техническото предложение на единствения участник Обединение ДЗЗД "Аква Гарант 23” не отговаряше на предварително обявените условия на поръчката.

Цената и заданието на поръчката остават същите - прогнозна цена 8 234 713 лв. без ДДС. , плувният комплекс ще бъде направен в непосредствена близост до съществуващия открит градски басейн "Аква свят". Новото съоръжение ще има голям и малък басейн. Големият ще е с размер 33,3 на 25 метра и с дълбочина 2 метра, малкият басейн ще е предназначен за деца. Той ще е с размер 16х12,5 метра и дълбочина  от 0,85 до 1,25 м.

В настоящата поръчка е променен начинът на провеждането й - ускорена процедура, вместо публично състезание.

В обосновката е посочено, че това се налага заради неосъществената първа поръчка и поради обстоятелството, че предвиденият срок за изпълнение на СМР, който е съобразен със сложността на обекта, е 12  месеца и дейностите трябва да приключат до 30.11.2024 г., а при публичното състезание срокът не може да бъде спазен.

Желаещите да участват в обществената поръчка могат да подадат документи до 28 август.

ШУМ.БГ