Наличието на един бърз кредит е нещо, с което повечето хора лесно се справят. Но понякога изникват все повече и повече неочаквани и скъпо струващи ситуации, което налага изтеглянето на повече бързи кредити. В един момент може да се окаже, че плащането на всички вноски е нещо, което се оказва непосилно за мнозина от кредотополучателите. В такива случаи се пристъпва към обединяване на бързи кредити.
 
Разгледайте внимателно възможностите си
Що се отнася до обединяване, имате редица възможности. Те представляват разнообразни системи за едновременно изплащане на всички настоящи кредити на по-поносими месечни вноски. С други думи, вместо да плащате няколко на брой вноски за всеки от кредитите по отделно, плащате една вноска, която покрива всички кредити общо. Естествено, сумата ще е по-ниска от общата, но лихвите могат да варират в разнообразни граници, а срокът на изплащане вероятно ще се увеличи.
 
В този ред на мисли, разгледайте какви предложения има определена кредитна компания. Тя може да предлага няколко опции, що се отнася до срок на изплащане, условия по лихвения процент и т.н. Преценете кое предложение би било най-удачно за вас, съобразно очакваните ви доходи в идущите месеци.
 
Предсрочно погасяване
Когато обединявате кредити, трябва да помислите и какви възможности за предсрочно погасяване ще имате. Все пак, мнозина избират този вариант, когато разполагат с по-високи доходи, за да могат да погасят кредитите по-рано и да се освободят от част от лихвите. Но при обединяване на кредити не винаги ще имате най-изгодната възможност за предсрочно погасяване. Съответно, ако смятате да използвате такова в даден момент, обръщайте специално внимание на тази опция при избор на условия за обединяване на кредити.
 
Цялостна лихва
Що се отнася до лихвите, в повечето случаи те зависят от настоящата обстановка на пазара и от условията на специфичната кредитна институция, към която кандидатствате за обединение. Общата лихва, макар изглежда като по-висока абсолютна стойност от лихвите на всеки от другите ви кредити по отделно, като цяло ще излезе с по-ниска обща стойност, отколкото плащате за всичките си кредити.

Т.е. ако изплащате три кредита с лихвен процент от 6, а обединението ще ви предложи лихвен процент от 10, това пак е с 8 пункта по-ниско от общата процентна стойност, която изплащате.
 
Естествено, има множество варианти, когато избирате обединение на кредити. Съответно, помнете и че колкото повече време изплащате кредита, толкова повече ще платите като обща лихва. Предсрочното погасяване понякога може да дойде с нужда да се плати определена по-висока сума или лихвен процент, а в други случаи предсрочното погасяване е безплатно.
 
Съответно, виждаме, че има някои основни моменти от обединяването на кредити, които трябва да обмислим. Понякога този вариант е най-добрият, тъй като ни позволява да управляваме по-добре дължимите суми. Плащането на една вноска може да се окаже далеч по-удачно от плащането на множество вноски, които в крайна сметка излизат по-скъпо. Но винаги обмисляйте факторите, изложени по-горе, за да направите най-доброто решение за своята специфична ситуация.

Съдържание на vivacredit