Община Шумен предоставя на гражданите възможност за разделно събиране на различните видове отпадъци.

Строителни отпадъци

36 контейнера за събиране на строителни отпадъци от домакинствата са поставени в Шумен, кварталите на града и селата на територията на общината. Пет от тях са разположени в двора на бившето военно поделение (Дивизията) на ул. „Владайско въстание“ в Шумен. Работното време е от 8.00 до 19.00 часа всеки ден, включително събота и неделя.

Съдовете са предназначени за ползване единствено от физически лица и служат за събиране на строителни отпадъци в обем до 2 куб. м. За отпадъци с обем над 2 куб.м. следва да се подаде заявление по образец на гише №9 в Центъра за информация и услуги на Община Шумен.

По два контейнера са поставени в кварталите „Дивдядово“ и „Макак“, един в кв. „Мътница“ и по един във всяко от 26-те села на общината на специално изградени за целта площадки. Достъпът до тях се осъществява със съдействието на служителите във всяко кметство.

Месечният график за обслужване на съдовете за строителни отпадъци се публикува на официалната страница на Община Шумен, секция „Разделно събиране на отпадъци“. Събраните количества се транспортират до площадка за оползотворяване на инертни строителни отпадъци в село Златна нива.

Разрешено е изхвърлянето на:

 • тухли –  цели и натрошени;
 • бетон;
 • тротоарни и паркинг плочки и части от тях;
 • гипсови елементи;
 • керемиди и цигли;
 • мазилка;
 • фаянсови и теракотни плочки;
 • санитарни елементи и части от тях;
 • сгурия;
 • цименти и строителни лепила;
 • пясък;
 • пръст;
 • чакъл;
 • прозоречно стъкло без дървесина и PVC.

Забранено е изхвърлянето на едрогабаритни отпадъци – мебели, килими, мокети, дрехи, смесени битови отпадъци, бои, лакове, разредители и други опасни и горими отпадъци в контейнерите за строителни отпадъци.

За повече информация и подаване на сигнали гражданите могат да позвънят за град Шумен на телефон 0889 604 997 в ОП „Чистота“ или в кметството на  съответното населено място.

Растителни и едрогабаритни отпадъци

Растителните и едрогабаритните отпадъци, образувани от домакинствата, се събират и транспортират от ОП „Чистота“ по следния график:

 • вторник – едрогабаритни отпадъци (дивани, мебели, матраци, дюшеци и др.);
 • сряда – растителни отпадъци (треви, листа, храсти и клони).

Отпадъците трябва да бъдат разделно събрани в чували или приведени в удобен за товарене вид и поставени до съдовете за смет в деня преди определения по график ден за събирането им.
Гражданите могат и самостоятелно да транспортират мебели от дървесина до бившия военен терен – Дивизията на ул. „Владайско въстание“.
Повече информация може да се получи от ОП „Чистота“ на телефон: 0889 604 997 или на имейл op_chistota_shumen@abv.bg

Текстилни отпадъци

Ненужните дрехи, обувки и аксесоари могат да се поставят в специални контейнери, разположени на следните места:

 • бул. „Симеон Велики“ – до БЧК;
 • кв. „Тракия“, ул. „Странджа“ №2;
 • ШУ – Студентски общежития, ул. „Ал. Пушкин“;
 • ул. „Цар Освободител“ № 12;
 • зала Арена Шумен;
 • ул. „Кирил и Методий“ – до ДГ „Изворче“;
 • ул. „Македония“ № 40. – магазин Булмаг;
 • до Томбул джамия;
 • обръщач на ул. „Дойран“ и ул. „Раковска“;
 • кв. „Добруджа“ – бул. „Ришки проход“, до детската площадка;
 • бул. „Мадара“ № 30 – магазин Булмаг;
 • бул. „Симеон Велики“ – магазин Билла;
 • ул. „Добруджа“ – ученически стадион;
 • бул. „Симеон Велики“, до кооперативния пазар;
 • ул. „Съединение“ – на паркинга източно от сградата на общината;
 • ул. „Панайот Волов“ – на кръстовището с ул. „Вит“ до детската  площадка;
 • ул. „Плиска“ – паркинга в Централен градски парк (Градската градина);
 • ул. „Университетска“ – до северния вход на парк „Студентски“;
 • ул. „Каварна“ – до Детска градина „Космонавт“;
 • ул. „Тракия“- на кръстовището с ул. „Родопи“;
 • ул. „Дедеагач“ – до Механа „Бай Данчо“;
 • ул. „Август Попов“ – до хотел Шумен;
 • до   Безистена – срещу детската площадка;
 • ул. „Самара – срещу СУ „Трайко Симеонов“;
 • ул. „Бели Лом“ – на паркинга до хипермаркет Кауфланд 2;
 • ул. „Преслав“ – зад Сити център;
 • кв. „Дивдядово“ – срещу НЧ „Асен Златаров-1872“

Общо 32 контейнера

Опасни отпадъци (електрическо и електронно оборудване, лекарства и химикали с изтекъл срок на годност и др.)

Опасните отпадъци гражданите могат да предават в Общинския център за събиране и съхраняване на опасни отпадъци от домакинствата, който се намира  след кв. „Тракия“, към изхода от Шумен в посока Варна (последната отбивка вляво) или в мобилните пунктове, които се разполагат всеки месец по график в различни части на града и селата на общината.

Работното време на Центъра е всеки работен ден от понеделник до петък от 8.30 до 13.00 часа и от 13.30 до 17.00 часа, събота – от 8.30до 13.00 часа.

Телефон за информация в работно време на центъра за опасни отпадъци – 0889 024 563
Информация за графика и местоположението на мобилните пунктове се обявява ежемесечно на официалния сайт на Община Шумен в рубриката „Разделно събиране на отпадъци“ и на таблото за обяви в кметствата на селата от общината.

Подробна информация за всеки вид отпадък е предоставена на интернет страницата на Община Шумен – Разделно събиране на отпадъци.

Община Шумен благодари на гражданите, които спазват принципите на разделното събиране на отпадъците.

Платена публикация