Министерството на образованието и науката качи на сайта си примерни тестове по български език и литература, математика и чужд език за Националното външно оценяване след 7-и клас за учебната 2023 - 2024 година.

Тази учебна година има облекчения за седмокласниците. Времето за решаване на първия модул от тестовете се увеличава от 60 на 75 минути, за да имат повече време за решаване и пренасяне на верните отговори.

Друга новост е, че при заболяване или смърт в семейството, седмокласниците могат да се явят на втора дата, определена от министъра. Така се осигурява шанс за тези деца да могат да се класират в желаното от тях училище, ако балът им е достатъчен за това.

Самите изпитите след 7 клас се изместват към края на юни, за да има повече време за подготовка. Тази година тестът по български език и литература ще бъде на 19 юни, а този по математика - на 21 юни.

Тестът по математика включва общо 23 задачи:

    20 задачи, които са със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен;
    3 задачи със свободен отговор - учениците трябва да опишат и да аргументират изпълнението на определена математическа задача с аналитико-синтетичен характер.

Две от задачите, които досега са били с отворен отговор, стават с избираем. Причина за промяната е, че се допускат чести технически грешки при решаването на условията на отворените задачи. Сега децата ще могат да се поправят още в хода на изпита, ако видят, че решението им не отговаря на изброените варианти.

Министерството е представило и няколко примерни задачи по математика.

Тестът по български език и литература се състои от общо 26 задачи:

    18 ще са със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен
    6 - с кратък свободен отговор
    1- с разширен свободен отговор
    1- създаване на текст

Представени са и четири примерни задачи от теста.

Оценките от националното външно оценяване в края на VII клас се изразяват само с количествени показатели - в брой точки, без да се приравняват към оценки. Максималният брой точки от изпита е 100 т.

Дир.бг