Дългогодишният директор на шуменския филиал за медицински сестри и акушерки проф. Соня Тончева е предложена да бъде носител на званието “Почетен гражданин на Шумен”.

Молбата с искането е входирана в Община Шумен на 12 септември тази година от Стилиян Стилиянов. Към нея са прикрепени подкрепителни писма за номинацията от кметовете на Велико Търново и Сливен, от шуменския факултет на НВУ “Васил Левски”, от Русенския университет, от Областната структура на БЧК, от директора на ТВ Шумен,

В мотивите към номинацията е посочено, че “проф. Тончева активно участва в разкриването на филиали за медицински сестри и акушерки към МУ – Варна.и активно ръководи шуменския филиал. Под нейно ръководство има проведени две успешни акредитации на специалностите във Филиал – Шумен и акредитирана докторска програма по “Управление на здравните грижи”. Ръководи занятия по 10 учебни дисциплини, автор е на множество публикации, монографии, учебници, учебни помагала. Носител е на престижни награди за принос към сестринството в България”.

Номинацията на проф. Соня Тончева за званието трябва да се гласува от Общинския съвет, който ще има заседание на 28 септември. Званието се присъжда ако номинираният събере 2/3 от гласовете на съветниците. Вотът е таен.

Според статута на символите, почетните знаци и звания на Община Шумен предложенията за удостояване с почетни звания се внасят през годината до края на месец март, а се разглеждат веднъж годишно. При възникнали извънредни поводи се допуска разглеждането им през цялата година.

Наградите се връчват на 11 май – Ден на Шумен.

ШУМ.БГ