Висшият съдебен съвет заседава извънредно по текстовете за промени в Конституцията. Заседанието беше свикано от министъра на правосъдието Атанас Славов.  

ВСС изрази резерви по някои от предложените промени в Конституцията.

Членът на ВСС Цветинка Пашкунова обяви, че общото становище изразява несъгласие с предложението за съкращаване на правомощията на главния прокурор. Надзорът, законността и методическото ръководство са необходими правомощия на главния прокурор, каза Пашкунова. Тя посочи, че ВСС е против промяната, според която прокуратурата ще участва в граждански дела, само ако става дума за деца или лица, които се нуждаят от закрила.

Кадровият орган е против разделянето на ВСС на два съвета. Липсват мотиви, които да водят до това решение. Става дума за бланкетно отразена цел. Тя е труднопостижима чрез формално разделяне, посочи Пашкунова. Според нея редуцирането на броя на прокурорите ще блокира работата на прокурорската колегия, защото те реално ще са трима, в т.ч. с главния прокурор.

По думите ѝ няма как обикновено Народно събрание да прави тези промени. Същото се касае и за по-късите мандати на председателите на върховните съдилища и главния прокурор, добави тя.

Атанаска Дишева заяви на свой ред, че е съгласна с някои неща, казани от Пашкунова, и посочи, че става дума за правомощията на главния прокурор. Тя обаче подкрепя разделянето на ВСС.

Дебатът продължава.

Текстовете за промени в основния закон влизат по-късно днес и в парламента. Очаква се ресорната комисия да гласува на първо четене предложените промени.

Дир.бг