- Проф. Христов, какво Ви мотивира да се кандидатирате за кмет на община Шумен от Местна коалиция ДБГ (БНД, ССД, „Ние идваме”)?
- Приех предложението за издигане на моята кандидатура за кмет на Шумен с ясното съзнание, че поемам в личен план политическа отговорност, но и обществен ангажимент към гражданите на Шумен. Всички ние виждаме последствията от осем години бездействие и липса на целенасочени политики. Роден съм и съм израснал в Шумен, на този град отдадох кариера, сбъдвайки най-съкровената си мечта - да подготвям образовани и знаещи млади хора. Шумен е град със славно минало и история, който за съжаление през годините обезлюдя, а причините са това са много и комплексни, но в основата е липсата адекватна грижа за благоденствието на хората - за техния комфорт, за тяхната сигурност, за тяхното здраве. Искам да подчертая, че не съм тясно партиен кандидат. Хората, които издигнаха моята кандидатура, са от различни политически формации, след тях има много обществено ангажирани личности, чиято основна цел е открито и честно да работят за община Шумен и за повишаването на жизнения стандарт на хората.


- Към кои основни проблеми в града и населените места е насочена Вашата управленска програма?
- На първо място поставям демографската криза. От личен опит, като университетски преподавател, ще дам един пример. Всяка година специалността, която преподавам, завършват близо сто студенти. И голямата дилема пред тях е как да се реализират, с дипломата, която имат, тук - в Шумен, а не да отидат в чужбина и да работят в селското стопанство. Половината избират този път. Градът губи най-ценния си капитал – младите, образованите, хората с буден ум и амбиции, които не виждат перспективи за развитие. Те трябва да имат шанса да се докажат, да извървят пътеката на кариерно израстване, да бъдат истински удовлетворени - в житейски и в професионален план. На второ място, като приоритет за мен и моя бъдещ екип, това е решаването на проблемите, свързани с екологията. Каква вода пием, каква храна консумираме всеки ден, какво е качеството на въздуха, който дишаме. Нека се замислим, защо сме сред държавите в Европа с най-ниска продължителност на живота. Екологичното образование и възпитание, грижата за това градът да бъде чист и подреден, инвестициите в екологичен транспорт, промишленост, която не замърсява – всичко това изисква целенасочена политика в местното самоуправление, с ясни принципи и правила. Околната среда, всичко което ни заобикаля, е пряко свързано и със здравето на хората. Наясно сме, какъв огромен обществен ресурс се харчи за болнична и извънболнична помощ и това е така, защото самият подход е сбъркан – харчим милиони за лечение, вместо да видим къде са причините за тежките социално значими заболявания като диабет, астма, алергии, високо кръвно и много други. В основата е нездравословната среда – мръсният въздух, мръсната вода, прашните улици. Разбира се, че визията за бъдещото развитие на Шумен включва и благоустрояването, но за мен поддържането на инфраструктурата, зелените зони и обществените пространства, осветлението, осигуряването на достъпна градска среда и достатъчно паркоместа - всичко това не следва да бъде цел и програма, тъй като е задължение и пряка отговорност на кмета. Като стратегическа цел поставям развитието на индустрията и привличането на инвестиции с добавена стойност в община Шумен. Това ще постигнем с конкретни политики в посока повишаване качеството на образованието и създаване на съвременни научно-изследователски центрове.


- Зад Вашата кандидатура са различни партии и политически формации. На какъв принцип е сформирана листата и какви кандидати за местната власт издига местна коалиция ДБГ (БНД, ССД, „Ние идваме”)?
- В листата на Местна Коалиция ДБГ (БНД, ССД, „Ние идваме”) са хора с експертиза. Образовани,  доказани в своята сфера, с богата професионална и житейска биография. Голяма част кандидатите за общински съветници са обществено ангажирани, с отговорност към проблемите на града. Безспорен плюс е, че в листата са личности, с натрупан опит в държавното и местното самоуправление. Предлагаме една балансирана листа от експерти. Имаме изключително добри юристи, университетски преподаватели с доказан международен авторитет, водещи финансисти,  уважавани лекари,, успешни мениджъри, представители на средния и малкия бизнес, дейци на културата. Залагаме на приемствеността, на синергията между натрупания опит и устрема на младите, водени от амбицията да работят за Шумен. Държа да подчертая, че листата на Местна коалиция ДБГ (БНД, ССД, „Ние идваме“) не е по модела “сглобка”. Нас ни обединяват знанието, почтеността и желанието да бъдем полезни. При сформирането на листата нямаше намеса от партийните централи в столицата. Всеки един кандидат за общински съветник е издигнат от местните структури. Ние сме необременени от зависимости, хора - отдадени, бих използвал думата посветени, в прекия смисъл на думата – носим в себе си призванието и влагаме в своята ежедневна работа воля, ум и сърце. Такива хора са нужни – отдадени и целеустремени, знаещи и можещи, за да просперира нашия град. Да спрем да говорим за мечтите си в минало време, и да губим безценното настояще, непрекъснато търсейки светлина в тунела. „Знание и почтеност” – това е нашето мото и това е посоката, която ще зададем като еталон в бъдещото управление на община Шумен.


- Каква е Вашата визия за гражданското участие в процеса на вземане на управленски решения и обществения контрол при разходването на публични средства?
- Пълна прозрачност на управлението – като се започне от обществените поръчки, през всеки един етап на изпълнение на даден проект или обект, изграждан с публични средства. Договорите за изпълнение, достъпът до информация на гражданите, всяко едно решение – трябва да бъде на светло. В приемите дни на сегашния кметски екип, направи ми впечатление, в последно време идваха по един-двама граждани, за да поставят своите проблеми. Не защото няма такива, а защото липсва доверието. За гражданите е важно проблемите им да бъдат чути и решени. И това е валидно в пълна степен и за жителите на малките населени места. Сред идеите, които смятаме да осъществим, е да има изнесени приемни на кметския екип и експерти от администрацията и в селата. Това е начинът да активизираме гражданите, да участват реално в процеса на вземане на решения, да бъдат и наш коректив. По отношение на прозрачността и контрола на харченето на публичен ресурс предлагаме ефикасен механизъм. Чрез електронна платформа на сайта на Общината, по всяко време всеки един гражданин да може да следи разходването на публични средства от бюджета.  Това е формулата, която ние от местна коалиция ДБГ (БНД, ССД, „Ние идваме“) предлагаме на шуменци – „Открито управление – открита община”.


- Каква предизборна кампания ще водите и какви ще бъдат основните послания към избирателите?
- Ще водим открита и позитивна кампания. Неотменно право на всеки един гражданин е да направи информиран избор, затова аз и кандидатите за общински съветници ясно ще заявим пред шуменци нашите приоритети. Ще се срещнем лице в лице с жителите на града и селата, за да ги чуем. Ще водим диалог по всички теми и проблеми, които хората поставят. Доверието е ключов фактор, когато искаме да постигаме цели. Гражданското участие е фундамент на всяко едно демократично общество и гражданите са тези, които следва да задават дневния ред в управлението на местно ниво. Нашата цел е да акумулираме енергията на гражданите и на местните избори на 29 октомври да получим пълна подкрепа от жителите на община Шумен.
Местна Коалиция ДБГ (БНД, ССД, „Ние идваме”) е с номер 69 в бюлетината за местните избори.


Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Пресцентър на местна коалиция ДБГ (БНД, ССД, “Ние идваме”)