Уважаеми шуменци,

Продължаваме с представянето на приоритетните ни цели от програмата на ВМРО-БНД, които нашите съветници ще отстояват в Общинския съвет след изборите на 29 октомври.

Цел 3: Стратегическа политика в областта на културата и културно-историческото наследство.

Не без основание Шумен се гордее със своите културни и исторически традиции. Политиката в областта на културата, опазването на културно-историческото наследство и развитието на туризма е един от важните приоритети за патриотична организация, каквато е ВМРО. Стратегическата ни визия в тази насока е постигането на дългосрочната цел за утвърждаването на нашия град като един от културните и туристически центрове в България, а предпоставки за това не само не липсват, но има предостатъчно.

На първо място нашите общински съветници ще настояват за вдигане на бюджета за култура с минимум 30 %. Това може да изглежда амбициозна задача, но тя е изпълнима, предвид ниската стартова база – скромните средства, които към този момент се отделят за култура. Осигуряването на социално-битови и финансови условия, които да са привлекателни за културните дейци, за да останат те в нашия град, е непосредствената задача, с която Общината трябва да се заеме. Особено внимание предвиждаме да се отдели на читалищата като традиционни български културни средища, съхраняващи традициите и обичаите. Към днешна дата голяма част от селските читалища са в окаяно състояние, постоянно не достигат средства дори за най-скромните инициативи. ВМРО се ангажира да се бори за достоен бюджет за всяко читалище в общината.

Друга важна насока в нашата политика е културно-историческото наследство и културния туризъм. Чл. 17 (1), т. 2 от Закона за културното наследство предвижда кметовете да „…създават обществен съвет за закрила на културното наследство като съвещателен орган към общината“. Към настоящия момент такъв съвет в Община Шумен липсва и нашите общински съветници ще настояват за формирането му и за ефективното използване на местния експертен капацитет за опазването, експонирането и социализирането на културното наследство. Но политиката в тази сфера не може да бъде ограничена в рамките на Общината. Необходимо е активно сътрудничество със съседните общини, както и с държавни и общински органи и институции, с частни и обществени организации. Социализирането на историческите и археологическите паметници, популяризирането им и включването им в туристическите маршрути изисква целенасочена експертна работа и значителни финансови ресурси, част от които ще бъдат осигурени по европейски програми.

Предвиждаме също, в сътрудничество с Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” и с други научни и образователни институции, събирането, публикуването и популяризирането на нематериалното културно наследство – песни, танци, народни игри, кулинарни и етноложки традиции и др. Възстановяването на Фестивала на плодородието е една от преките краткосрочни цели, които нашите общински съветници ще преследват.

Нашата цел е ДА ПОДРЕДИМ ШУМЕН!

ВМРО е с номер 4 в интегралната бюлетина за общински съветници.

Пресцентър ВМРО – Шумен.

Купуването и продаването на гласове е престъпление.