12 нови огнища са изградени на територията на ПП „Шуменско плато“. Местата за палене на огън са направени край кътовете за отдих и заслоните в парка, съобщиха от пресцентъра на природния парк..

Огнищата са по-удобни и безопасни за туристите, както и за провеждането на уроци с деца и ученици, свързани с опазване на горските територии от запалване.

Поддръжката ще се извършва от екипа на дирекцията на Природен парк „Шуменско плато”, но още в процеса на строителните дейности е имало вандалски набези над новите огнища, казаха още от ПП “Шуменско плато” и изразиха надежда, че посетителите  ще пазят съоръженията и  ще спазват правилата за палене на огън в защитената територия.

Изграждането на огнищата на Шуменското плато се извърши по проект, финансиран от първото издание на социалната инициатива „Фантастико до теб”. Проектът е наречен „Градим огнища. Пазим гората“ и с изпълнението на заложените дейности се очаква значително да бъде намалена опасността от възникване на горски пожари.

ШУМ.БГ