Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ще посети Шумен, за да подкрепи кандидатите, издигнати от партията от цялата област, за участие в местните избори.
Срещата ще се проведе на 14. 10. 23 г. (събота) от 10:00 ч. в Драматично-куклен театър „Васил Друмев“ – Шумен. На събитието ще бъдат представени кандидатът за кмет на община Шумен – проф. Георги Колев, Иванка Петрова – кандидат за кмет на община Смядово, инж. Янко Йорданов – кандидат за кмет на община Велики Преслав, Назми Халид – кандидат за кмет на община Каолиново, Златин Ценков - кандидат за кмет на община Каспичан, Ангел Куцаров - кандидат за кмет на община Нови пазар.
Ще присъстват и всички кандидати за кметове на малки населени места и кандидатите за общински съветници от област Шумен.

ПП ГЕРБ – Шумен кани всички жители на област Шумен в съботния ден.

Проф. д.и.н. Георги Колев е кандидат за кмет на община Шумен от гражданската квота. Роден в Шумен. Завършил е ГЦОЛИФК – гр. Москва, Русия, специалност „Педагогика“ – учител, треньор. Защитава докторска степен в същия университет. Притежава следдипломна квалификация „Социален и банков мениджмънт“ от Университет за национално и световно стопанство – гр. София. Бакалавър по „Мениджмънт“ в Московска академия по икономика и статистика. Магистър по „Финанси“ във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Магистър по „Национална сигурност“ във Военна академия „Георги С. Раковски“. С присъдени академични длъжности както следва: доцент по „Социална педагогика“ от ШУ „Епископ Константин Преславски“, доктор на историческите науки от МОСГУ – гр. Москва, Русия, професор „Социална педагогика“ – ШУ „Еп. К. Преславски“.
От 1997 г. е заемал длъжностите ръководител на катедра, заместник-декан и декан на Педагогическия факултет. Заместник-ректор по стопанската и инвестиционна дейност и кариерно развитие на академичния състав е в периода 2011-2015 година. От 2015 г. е ректор на ШУ „Еп. К. Преславски“. От 2011 г. до момента е председател на Стопански съвет на Шуменски университет.
Председател на Общински съвет Шумен в мандат 2011-2015 г. Народен представител в 41-то Народно събрание. Експерт в Комисията за наука и образование в 39-то и 40-то НС.

В община Смядово ГЕРБ издига за четвърти път кандидатурата на Иванка Петрова, която е един от най-успешните кметове на община в региона. Тя е родена в гр. Смядово. Завършила е ВИНС гр. Варна, магистър по счетоводство и контрол. Трудовият й път започва през 1990 година като касиер. В Общината преминава през различните длъжности - счетоводител, гл. счетоводител, началник отдел „Финанси”, секретар на община, заместник-кмет и от 2011 г е кмет на общината.

Инж. Янко Йорданов се кандидатира за втори мандат за кмет на община Велики Преслав. Завършва средно образование в гр. Тетевен, Техникум по горско стопанство и дърводобив „Сава Младенов“. Приет е студент в гр. София в Лесотехнически университет където завършва бакалавърска специалност „Горско стопанство“, а след това придобива магистърска степен специалност „Стопанисване на горите“ в същото висше учебно заведение. Има 21 - годишен опит в сферата на горското и ловно стопанство. Професионалният му опит е преминал е през всички нива в йерархията, като в началото на своята кариера е горски стражар, впоследствие е назначен като специалист ловно стопанство, експерт – ловно стопанство, началник участък и заместник-директор, а през 2015 г. е назначен за директор на ДГС Преслав.
През 2019 г. инж. Янко Йорданов е избран за кмет на Община Велики Преслав. Семеен, с две деца.

Назми Халид е кандидат за кмет на община Каолиново. Роден е в село Браничево, израснал в с. Загориче. Притежава професионално образование в областта на селското стопанство, придобито в ПГСС - гр. Нови пазар. Предприемач в сферата на дърводобива. Общински съветник в ОС – Каолиново в мандат 2019 – 2023 г..
Златин Ценков е кандидатът за кмет на община Каспичан. Завършил е в ШУ „Епископ Константин Преславски", специалност „Социални дейности". Трудовият му път започва от 1994 г. в община Каспичан, след което е работил в частния сектор. През 2010 г. започва работа към ВиК - гр. Шумен, а от 2017 г. е Ръководител район - Нови пазар. В мандат 2019 – 2023 г. и общински съветник в ОС – Каспичан.

Ангел Куцаров е кандидатът за кмет на община Нови пазар. Родом от Нови пазар, женен с две деца. Завършил е Институт за учители в гр. Ямбол. От 1992 г. е предприемач в сферата на частния сектор. От 2014 г. до момента е Общински председател на структурата в гр. Нови пазар. Общински съветник в ОС – гр. Нови пазар в мандат 2011-2015 г. и мандат 2019-2023 г. В мандат 2015-2019 г. е председател на Общински съвет – гр. Нови пазар.

Пресцентър на ПП ГЕРБ – Шумен

Купуването и продаването на гласове е престъпление