4 секции за гласуване с подвижна избирателна кутия в Община Шумен определи Общинската избирателна комисия.  

Членовете на подвижните СИК ще обикалят 25-те села в общината и избирателите с увреждания в граф Шумен.

Подвижна СИК с № 27 30 00 128 е с обхват: гр. Шумен, с. Средня, с. Белокопитово, с. Лозево, с. Новосел, с. Черенча, с. Градище, с. Панайот Волов, с. Струйно.

Подвижна СИК с № 27 30 00 129 - с. Царев Брод, с. Велино, с. Мадара.

Подвижна СИК с № 27 30 00 130 -  гр. Шумен, с. Ветрище, с. Васил Друмев, с. Илия Блъсково, с. Друмево, с. Благово, с. Овчарово, с. Костена река, с. Кладенец.

Подвижна СИК с № 27 30 00 131 - гр. Шумен, с. Мараш, с. Радко Димитриево, с. Ивански, с. Дибич, с. Салманово, с. Вехтово.

ОИК определи и секции на първи етаж (партер), където могат да гласуват на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, както следва:

те са в СУ „ Тр. Симеонов“, ул. „Ген. Драгомиров“ № 44 Б, ДГ „Пролетна дъга“ – филиал, ул. „Северна“ № 16, вх. 1, ДГ „Дружба“, ул. „Странджа“ № 8, СУ „Васил Левски“, ул. „Дедеагач“ № 24, ДГ „Златна рибка“, ул. „Петър Берон“ № 50, Детска ясла № 6, ул. „Марица“ № 12.

ШУМ.БГ