Инвестицията в интелектуален капитал е един от основните акценти в програмата на ГЕРБ – Шумен и е част от националната политика на партията, в изпълнение на поетия ангажимент за поетапно увеличаване на средствата за образование.

При изключително засилен интерес преминаха регионалните срещи в сферата на образованието в общините Шумен, Каспичан и Велики Преслав. За да изрази своята подкрепа, на разговорите присъства и Красимир Вълчев – председател на Комисията по образование и наука в Народното събрание. На срещите присъстваха представители от предучилищното, училищното и висшето образование и от синдикалните организации в сектора.

Стъпките, които са направени до момента чрез централния бюджет са свързани със залагане на повече средства по програмите за реновиране на студентските общежития, за строеж на детски градини и изграждане и ремонт на закрити физкултурни салони и спортните площадки. Приоритетно се работи и за преминаването на повече училища на едносменен режим на обучение.

Кандидатът за кмет на община Шумен проф. Георги Колев заяви, че местната власт може активно да съдейства при осъществяване на образователните политики и да подпомага институциите при кандидатстването с проекти по Плана за възстановяване и устойчивост, националните програми и „Програма за образование“ към Изпълнителна агенция. Красимир Вълчев определи проф. Колев като най-успешният ректор в страната и неговата административна компетентност и опит в управлението ще бъдат в полза на град Шумен. В изпълнение на мисията за качествено образование вече се работи и за увеличаване възнаграждението на университетските преподаватели, което трябва да достигне до 170% от средната работна заплата. Предвижда се повишаване на стандарта за издръжка на студент.

Обсъдени бяха основни въпроси по отношение на управлението и контрола на делегираните бюджети. Водачът на листата за общински съветници в Шумен д-р Албена Неделчева пое ангажимент да се търсят възможности за нова организация на делегираните дейности в детските градини в Шумен. Красимир Вълчев анонсира, че предстои обсъждане на програма, насочена към детските градини, като по този начин те ще могат да ползват средства за дидактически пособия, облагородяване на площадките си и ремонт на материалната база.
Предстоят и промени в учебните програми, за да се облекчи материалът, като целта е повече мотивацията към учене. Ще се работи за модернизация на останалите кабинети, която да върви успоредно с изграждането на СТЕМ центровете и подобряване на санитарно-хигиенните условия.

Беше засегнат и въпросът с преминаването на яслите към Министерство на образованието и науката, което обаче ще запази отговорността на Министерство на здравеопазването към медицинските специалисти.

Купуването и продаването на гласове е престъпление

Пресцентър на ПП ГЕРБ-Шумен