На над 2000 адреса в Шуменско са регистрирани 6 и повече пълнолетни, включени в избирателните списъци. 13 са адресите, на всеки от които има регистрирани 20 и повече избиратели.

Това показват данните от доклад за извършена от Главна дирекция ГРАО в МРРБ справка за адреси с регистрирани над 6 избиратели, включени в избирателните списъци за изборите за общински съветници и за кметове. Данните са извлечени от масивите, генерирани за отпечатване на избирателните списъци, и включват лица с постоянен и настоящ адрес.
Във всички общини в областта има населени места с хора, регистрирани на един адрес, които будят съмнения.

В Шуменско първото място с най-много регистрирани на един адрес държи улица „Бреза“ №2 в Нови пазар с 36 души. В град Шумен на улица “Пловдив” на два съседни номера - 50 и 50А, има съответно 23 и 27 пълнолетни, които са и в избирателните списъци,

20 и повече пълнолетни има на адреси на шуменските улици “Трета“, „Седма“, “Бели Лом” и др. 25 са регистрирани на ул. “Фисек”№9 в с. Черенча, 23 на ул. “Стефан Караджа” 48 в Нови пазар, 22-ма са на адрес ул. “Христо Ботев” 40 в с. Правенци, на ул. “Братя Драганови 1 в Никола Козлево има 25 души с регистрация на този адрес, 21 са “живущите” на ул. “Момчил Войвода” 10 в Каолиново, 20 на ул. “Дживгарци” №13 в с. Боян, община Венец.

Преди дни в друг доклад на МРРБ се оказа, че в 6 села от област Шумен има необичайно голям брой регистрации по настоящ адрес и искания за гласуване по настоящ адрес преди местните избори, насрочени за 29 октомври 2023 г.

В с. Стан (Нови пазар) ръстът е 13%, в с. Овчарово (Шумен) – 12%, в селата Ветрище (Шумен), Кюлевча (Каспичан), Студеница (Хитрино) – 10%, с. Белокопитово (Шумен) 9%.

По смисъла на Закона за гражданската регистрация, министърът на регионалното развитие и благоустройството няма правомощия по извършване на проверка по обстоятелствата за съответното вписване. Такава проверка може да инициират кметовете на общини по писмен сигнал, както и областните управители.

От Областна администрация – Шумен съобщиха, че е получено разпореждане на министър-председателя акад. Николай Денков и ще бъдат извършени проверки в общини на територията на областта по повод констатирани завишен брой адресни регистрации в някои населени места. Проверките ще бъдат извършени от междуведомствена комисия в изпълнение на Закона за гражданската регистрация. Проверките започват от 23 октомври и приключват на 26 октомври по график.

По информация на ШУМ.БГ заявленията за гласуване по настоящ адрес (който е различен от постоянния)  за гласуване на предстоящия местен вот са сходни като брой с тези, подавани на предишни  кметски избори. 

Проблемът с многото регистрации на един адрес не е нов. Това се прави по различни причини – за да могат граждани на други държави (основно Турция) да получават български пенсии, да могат деца да получат право на достъп до желано училище, да могат да се получават социални помощи, да могат притежаващите вилни имоти на село да кандидатстват за по-евтини дърва за огрев и други.                                         

ШУМ.БГ