Спортът е превенция срещу насилието, липсата на толерантност и зависимостите. Създаването на условия и възможности за приобщаване на децата и младите хора към организирано масово спортуване е най-важната стъпка към здраво общество и е приоритет в програмата на кандидата за кмет от ГЕРБ проф. Георги Колев.

Редица проблеми съпътстват развитието на масовия спорт в Шумен, които бяха изложени от представители на спортни клубове в града пред проф. Колев и кандидати за общински съветници.

За комплексното решаване ще спомогне преминаването на едносменен режим на обучение на всички училища и изграждането на закрити салони във всяко учебно заведение, за което активно ще се работи с Министерство на образованието и науката.

На местно ниво кандидатът за кмет проф. Колев и кандидати за общински съветници се ангажираха да въведат дългосрочна стратегия за спорта в Шумен. Необходимо е оптимизиране на наредбите за предоставяне и финансиране на спортните обекти. Изграждането на още спортни съоръжения ще осигури нормален тренировъчен процес.

С подкрепата на централната власт ще бъдат финализирани и двата огромни комплекса – хиподрума и стадион „Панайот Волов“.

Кандидатът за кмет от ГЕРБ – проф. Колев и общинските съветници се ангажираха още да търсят възможности за увеличаване на целевата субсидия за спортните клубове и реновирането на ученическия стадион „Цоньо Василев“ с подобряване на хигиенните условия, ремонт на съблекални и трибуна и изграждане на осветление.

Купуването и продаването на гласове е престъпление

Пресцентър на ПП ГЕРБ - Шумен