Превантивна програма „Предпазване на младите хора от престъпления“ започна днес в Шумен. Първата от обучителните беседи по програмата бе изнесена от експерти от дирекция „Киберсигурност“ при ГД „Борба с организираната престъпност“. Тя се проведе в СУ “Трайко Симеонов” и на нея присъстваха ученици от 12 клас на шуменски училища.

Обучителната лекция засегна темата за това до каква степен можем да се доверим на хората в интернет. На учениците бе обяснено, че трябва да мислят, че срещу тях винаги може да има хора, които искат и могат да ги измамят.

Експерти от дирекция „Киберсигурност“ посъветваха учениците да не въвеждат предварително номер на разплащателна карта и код при плащане онлайн, за да не им бъдат източени парични средства от сметките. Младежите научиха и значението на непознато за мнозина понятие – нетикет. Това е „кодексът за поведение“ в онлайн пространството, който изключва използване на обиди, ругатни, да не се предоставят лични данни и информация за себе си и близките си в интернет пространството

По време на беседата бе посочено, че масовото използване на съвременните информационни и комуникационни технологии е допълнителен рисков фактор. На практика вече почти няма престъпна дейност, която да не се осъществява с тяхна помощ. От една страна това прави разкриваемостта на престъпленията по-трудна, а от друга - спомага за въвличането в криминални деяния на младежи, при които отсъстват други рискови фактори. Младите хора са и най-силно засегнати от  престъпления против личността и собствеността. Сред типичните за младежката виктимизация  престъпления трябва да се посочат половите посегателства на момичета и  млади жени. Те са и сред най-честите жертви на трафик с цел сексуална експлоатация, която нерядко се съпътства от физическо и сексуално насилие.

От пресцентъра на ОД на МВР – Шумен уточниха, че целта на програмата е да бъдат обхванати млади хора от учебни заведения в област Шумен, а специалисти от различни направления да обхванат превантивни теми, свързани с трафик на хора, включително и с цел сексуална експлоатация, с употребата на наркотични вещества, с престъпления против собствеността, както и с престъпления чрез виктимизация с използване на информационно комуникационни технологии.

Проектът е иницииран от ГД „Национална полиция“, включени са представители на ОД на МВР - Шумен, Зона „Закрила“ , Превантивно-информационен център и служители на дирекция „Киберсигурност“ към ГДБОП.

ШУМ.БГ