Равнището на безработица в Шуменска област през септември 10,2% - точно, колкото беше и през август. Броят на регистрираните безработни от областта e 6 465, с 11 повече спрямо предходния месец.

Данните изнесе днес Бюрото по труда в Шумен.

Без промяна остава и нивото на безработицата в град Шумен - 3,7%, като броят на регистрираните безработни през септември е 1329, с 3 повече спрямо август.

На работа през септември 2023 г. са постъпили 463 безработни. 99,57% от тях са устроени на работа на първичния трудов пазар (461). През месеца в трудова заетост са устроени 71 младежи на възраст до 29 години, както и 76 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).

През предходния месец в бюрата по труда от областта са заявени 398 работни места, от които 396 на първичния пазар. Най-много от заявените през месеца работни места са от сферата на преработващата промишленост (181), образованието (70), търговията (47).

ШУМ.БГ