Транспортното обслужване в община Шумен, липсата на регулярно почистване на улици, семплото и оскъдно осветление, крайната необходимост от медицинско обслужване бяха най-съществените въпроси поставени от присъстващите на събранията, които проведохме в населените места. Друг наболял момент бе и недостигът на личен авторитет на кмета, поради обвързаността и зависимостта му от общинската управа.

Много и наболели въпроси, търсещи своето решение, това срещнахме в многобройните си срещи с избиратели.

Един успешен пример за дългогодишен кмет и добро управление е Стефан Живков. В препълнената зала в село Царев брод присъстващите заявиха категорична и безкористна подкрепа за него - пример за достоен, честен и обичащ селото си кмет. Пред кандидата за осми мандат бяха зададени редица въпроси, намерили своят отговор буквално “на момента”. Това го прави толкова обичан и уважаван. Човек, кмет и приятел! На провелата се среща пред препълнената зала той отговори  на всеки един въпрос и разясни програмата на #КаузаШумен, с която с отговорност застава.

Не по-малко бяха въпросите и в останалите населени места. Където подкрепихме и кандидатите за кметове Димитричка Краева - кандидат за кмет на село Ивански,
Село Друмево - Пламен Василев, село Мадара - Антоанета Иванова, села Белокопитово - Валентин Андонов, село Средня Мустафа Садък.

И нещо по различно от нашата кампания. На срещата в село Велино един от присъстващите, след като чу словото на кмета на село Царев брод Стефан Живков му предложи или да се премести за известно време в селото, или да се обединят двете села под общото му ръководство. Тава в кръга на шегата, но е оценка за работата на Стефан Живков.

С номер 28 за #КаузаШумен!
Купуването и предаването на гласове е престъпление!