Петър Петров - председател на гражданско сдружение „Гласът на Шумен“ кандидат за кмет на община „Шумен“ № 38 с мандата на Общество за нова България

В голямата си част търговията с храни в Шумен, а и във всички общински центрове в страната се извършва на територията на крупните търговски вериги. Всяка една голяма община разполага с няколко магазини от известните на всички международни вериги, в които е почти невъзможно да се открият местни хранителни продукти, произведени на територията на общината.

Причината не е в качеството на тези продукти, а в тяхното количество. Търговската политика на всяка една от веригите е да прави доставки от централен склад, за да може да гарантира на своите потребители налични количества стоки във всеки един момент.

В същото време местните производители произвеждат изключително качествена храна, която обаче е в пренебрежително малки количества, за да може да захранва една такава магазинна мрежа. Очевидно е, че  не трябва да се пренебрегва ролята и значението на малките местни производители и преработватели, които реално са гръбнака на всяка една общинска икономика.

Те са производители, но в същото време са работодатели и данъкоплатци.
Те преработват продукцията на местните земеделски производители, като по този начин затварят кръга на агрохранителния сектор във всяка една Община.
Основния проблем се явява пазара на тази продукция. Създаването на собствени магазини е изключително скъпо начинание и много малко производители могат да си го позволят. Същото важи и за създаването на собствена търговска марка. Липсата на кооперативни стимули, допълнително задълбочава пазарното представяне на този вид продукция.

Поради тази причина голяма част от производителите продават във фермите си или на нерегламентирани места в общината, където обаче не винаги могат да спазват хигиенните и санитарни изисквания, за да гарантират здравословното качеството на произведената продукция до момента на покупко-продажбата.

Община Шумен притежава необходимия ресурс да се справи с този проблем и да прояви грижа за своите производители.

Решението е изключително просто и елегантно – създаване на общинска търговска верига. Подобно на общинските пазари, където се търгува непреработена земеделска продукция, Общината може да инициира създаването в началото на един магазин, в който на кооперативен принцип да се предлагат хранителни продукти, произведени на нейната територия. А след това и на верига от магазини.

Ролята на Общината ще бъде в преоборудването на специално помещение (общинска собственост) в магазин, където всеки един производител ще доставя своята продукция. Общината като партньор на местните потребители и производители ще  управлява  този магазин (верига от магазини), чрез контрол на продажбата и отчитането към производителите. Тук е много важно да се посочи, че местната власт има ресурса да се ангажира с рекламата и популяризирането на тези продукти. Така тя ще се конкурира и с другите общини в страната.

Следователно едновременно ще бъде осигурен пазар за местните, традиционни храни, ще се гарантира тяхното качество, ще бъдат облекчени производителите и ще бъдат избегнати прекупвачите, повишаващи цените на продуктите. На производителите няма да се налага да отделят време и средства сами да си търсят пазар и ще бъдат улеснени потребителите, които винаги избират познатото местно качество.
 
Една такава верига от магазини ще популяризира местните стоки и производители сред посетителите на Общината, което от своя страна може значително да подобри и насърчи туризма. В тях ще могат да бъдат намерени и автентични ръчно изработени занаятчийски изделия, традиционни рецепти и местни специалитети.
Тези магазини ще са място за пазаруване, но и за запазване на наследството и традициите на местната култура.

Сега е момента Община Шумен да бъде първата в България, протегнала ръка и на местните производители, и на местните потребители.  

Пресцентър на Гражданско сдружение „Гласът на Шумен“