Уважаеми съграждани от град ШУМЕН и всички населени места от Шуменска община!

На 29/10/2023 ще избираме местни органи на властта.

Убедени сме, че е ВРЕМЕ ЗА НОВО НАЧАЛО и работим за него! Гласувайте!

С бюлетина 57 за избор на общински съветници, кмет на община и кмет на кметство ще начертаем този път бъдещето на ВСИЧКИ НИ!

Подкрепете кандидатите ни!

За бъдещето на нашите деца и внуци! Отговорни и последователни сме в действията и решенията за защита правата и интересите на всеки човек – доказали сме го!

Толерантността е заложена в нас!

Продължаваме ЗАЕДНО с по-голяма енергия, увереност и сили!

Благодарим ви, като желаем здраве и успехи на ВСИЧКИ!

С уважение,

Общински съвет на ДПС-ШУМЕН