Днес е последният ден на кампанията за избор на новия състав на общинския съвет и новия кмет на община Шумен.

Ако в този ден забравим как сме били заблуждавани от местната власт в миналото, как сме заблуждавани сега, то ще продължим да бъдем заблуждавани и в бъдеще. За да бъде силна една местна власт, тя трябва да бъде почтена. Да служи на гражданите на Шумен и да им дава справедливи възможности за развитие. Да подобрява живота на хората, а не да управлява собствените си удобства. Защото властта се упражнява от личности, но не е лична работа.

Винаги съм вярвал, че изборите в живота и в политиката се правят по собствена воля и убеждение. Волята на всеки един от нас да се вслушва във вътрешния си глас, в собствените си мисли и в съвестта си.

Ако човек взима решения, заплашен от авторитета на властта или бидейки манипулиран с цифри и проценти, това означава, че пренебрегва достойнството си и забравя за самоуважението си. Тези качества на индивида не се купуват. Те се отстояват.

Пресцентър на Гражданско сдружение „Гласът на Шумен“