Представители на 14 институции, предоставящи различни социални услуги се срещнаха с кандидата за кмет на ГЕРБ проф. Георги Колев. Те изразиха своето безпокойство от системното недофинансиране, което ограничава реализирането на пълния обем от дейности. Освен това социалните работници продължават да са с едни от най-ниските възнаграждения, което от своя страна превръща професията в непривлекателна и демотивира дори опитните кадри. Всички поставиха и въпроси за пречките при закупуване на консумативи и бавното придвижване на обществените поръчки.

Решаването на тези проблеми изисква комплексни и добре координирани действия и от страна на местната власт, коментира проф. Колев. Има начини за дофинансиране, включително и на държавните делегирани дейности. Общините вече имат и много по-сериозен ангажимент във връзка с Националната карта на социалните услуги.

Един от основните приоритети на кандидата за кмет проф. Георги Колев е подобряването на качеството на живот и създаването на условия за социално включване на всички нуждаещи се от подкрепа лица, затова е необходимо ефективното функциониране на мрежата от социални услуги в общността и домашната среда. Според направените анализи ниската раждаемост и застаряващото население необходимостта от социални грижи все повече ще се увеличава. В тази връзка на преден план е активната работа с всички социални институции. „Професията на социалните работници е много отговорна, те са хората, които идентифицират специфичните проблеми и помагат на нуждаещите се да подобрят живота си. Успоредно с това не по-малка трябва да е отговорността и към всички онези, които не са поверени на грижата на социални институции. Част от приоритетите ми са увеличаване на подходите за достъп за помощните средства на хората със зрителни и двигателни проблеми, а поетапното обновяване на пенсионерските клубове и разкриването на нови ще даде възможност за социализирането на повече възрастни хора.“, заяви проф. Георги Колев.

За нови работещи политики, на 5-ти ноември гласувайте с номер 7 в интегралната бюлетина.

Пресцентър на ПП ГЕРБ – Шумен
Купуването и продаването на гласове е престъпление