Равнището на безработица в Шуменска област през октомври е 10,7% - с 0,5% спрямо предходния месец септември. Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта e 6 773, или с 308 повече. 

Данните изнесе днес Бюрото по труда в Шумен.

Традиционно най-ниска е безработицата в обласнития град - е 3,7%, където за месец броят регистрираните безработни се е увеличил с само 12.
 
От Бюрото по труда добавиха, че на работа през октомври са постъпили 401 безработни.

Заявените свободни работни места са 530. От тях 326 са на първичния трудов пазар. Най-много от заявените през месеца работни места са от сферата на преработващата промишленост - 136. Следват търговията с 68, държавно управление - 41, селско и горско стопанство – 32, и административни и спомагателни дейности и строителство - 21. По програми и мерки за заетост са заявени 204 работни места.

ШУМ.БГ