“БСП за България” и ГЕРБ ще са с по три председателски места в постоянните комисии към шуменския Общински съвет. По едно председателско място получиха ДПС, “Кауза Шумен”, “Продължаваме промяната” и местна коалиция ДБГ.

Постоянните комисии ще са общо 10. Те ще са с по 7 членове, в това число председател и заместник-председател. Изборът на членове на комисии тръгна трудно и затова заседанието на съвета бе прекъснато за консултации.

Те продължиха близо два часа, през които политическите сили в местния парламент успяха да се разберат как да разпределят своите представители.

Единомислие не бе постигнато за комисия “Бюджет и финанси”, където бяха предложени 8 души. От номинираните отпадна Данаил Данчев от “Кауза Шумен”. Председател на комисията стана Иван Йонков от “БСП за България”, за заместник бе избрана Таня Кипрова от ГЕРБ.

Подобна ситуация се получи и при комисия “Териториално развитие и селищно устройство”. На консултации партиите се бяха разбрали, но в зала дойде още едно, осмо, предложение. От “Кауза Шумен” номинираха Гюнай Тефиков, но предложението бе отхвърлено.

Ето кои съветници оглавиха постоянните комисии:

  • Комисия “Бюджет и финанси” - Иван Йонков (БСП)
  • Комисия “Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество” - Сунай Садък (ДПС)
  • Комисия “Териториално развитие и селищно устройство” - Галин Антонов (ГЕРБ).
  • Комисия “Екология, селско стопанство и води” - Светозар Начев (ГЕРБ)
  • Комисия “Правна и опазване на обществения ред” - Пламен Петков (БСП за България)
  • Комисия “Просвета, образование и наука” - Албена Неделчева (ГЕРБ).
  • Комисия 'Култура, културно историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика” - Венцислав Венков (Кауза Шумен)
  • Комисия “Здравеопазване и социална политика” - д-р Валентин Петров (БСП за България)
  • Комисия 'Младежки дейности и спорт” - Янко Янков от (ПП)
  • Комисия “Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с неправителствени организации” - Владимир Йолов (местна коалиция "ДБГ")

ШУМ.БГ