Съветът на ЕС по правосъдие и вътрешни работи ще обсъди днес напредъка по въпроса за приемането на България и Румъния в Шенген. Това се посочва в предварителния дневен ред за заседанието, който по-рано предвиждаше възможност и за гласуване.

През декември миналата година Съветът на ЕС предприе гласуване, но допусна само Хърватия в пространството без гранични проверки. Днес се очаква Европейската комисия да представи данни от последната проверка, организирана в нашата страна и свързана с отчитане на изпълнението на задълженията по шенгенското законодателство за охрана на външните граници.

Според съобщение на МВР заключението от тази поредна проверка е, че България продължава да отговаря на условията за пълноправно членство в пространството на свободно движение. В проверката са участвали 13 експерти от държави от ЕС, сред които Германия, Нидерландия, Австрия, Испания.

БТА