29 инфраструктурни проекти са подадени от 10-те общини в Шуменско за финансиране от държавния Бюджет 2024. Списъкът бе публикуван на сайта на Министерски съвет.

С най-много проекти кандидатства община Нови пазар – 5. Те са за корекция на р. Крива в града за 4,320 млн. лв., за подмяна на водопровод и асфалтиране на улици в с. Войвода за 3,6 млн. лв., “Реконструкция, обновяване и благоустрояване на градски пазар в град Нови пазар” за 2,640 млн. лв., “Реконструкция на настилки, съоръжения и оборудване на стадион "Христо Ботев" в Нови пазар” с индикативна стойност 2,4 млн. лв. и за основен ремонт на многофункционална зала в с. Войвода за 720 хил. лв.

С по 4 проекта кандидатстват за финансиране общините Хитрино и Шумен.

От администрацията в Хитрино са подали проекти за „Рехабилитация на път SHU 1065 /ІІІ-7003/-Царев брод-Велино-граница общ.(Шумен-Хитрино)-Живково-Граница общ.(Хитрино-Каолиново)- /SHU 1060/ в участъка от кръстовище с път SHU 2159 до начало регулация на с. Становец - Втори етап” за 1,353 млн. лв., за "Реконтрукция, рехабилитация и благоустрояване на централен площад в с. Хитрино" с индикативна стойност 1,249 млн. лв., за "Изграждане на спортна площадка в с. Трем" – 200 хил. лв., и "Изграждане на дълбок сондаж в с. Добри Войников" – 81,5 хил. лв.

Община Шумен търси финансиране от централния бюджет за рехабилитация на път SHU 1190 (ІІ-73, Шумен - Ивански) Р.Димитриево - Салманово - Граница общ.(Шумен - В.Преслав) - Златар (ІІІ-7302) на стойност 9,210 млн. лв., рехабилитация на SHU 1188 (І-7, Шумен - В.Преслав) - Шумен - Лозево (SHU 2005) за 3,536 млн. лв., за проектиране и авторски надзор за рехабилитация на ул. „Северна“ в град Шумен с индикативна стойност 2,793 млн. лв. и за “Облицоване/покриване и подобряване на техническата инфраструктура на ул. „Марица“ в участъка от ул. „Софийско шосе“ до ул. „Васил Друмев“ за 2,664 млн. лв.

От община Никола Козлево искат държавно финансиране за 3 проекта: “Основен ремонт на площад в с. Никола Козлево" за 345 хил.лв., за "Основен ремонт на ул. "Ленин" /път SHU1102/, с. Пет могили" за 222,5 хил. лв. и за "Частична подмяна на водопроводна мрежа по ул. "Ленин", с. Пет могили, общ. Никола Козлево" за 672 хил. лв.

Община Смядово е подала също 3 проекта за финансиране. Те са за: „Рехабилитация на ул. ”Божурица”, ул. “Клокотница” и ул. “Мир” в с. Риш" за 1,31 млн. лв., Изграждане на  парк „СМЕДА“ в град Смядово за 908,4 хил. лв., „Рехабилитация на част от  улица „Любен Каравелов“ в Смядово за 626,9 хил. лв.

От община Каспичан са предложил 3 проекта за финансиране – ремонт на общински път SHU 2081 - /SHU 1080/ Каспичан - ЖП гара Каспичан - Могила, етап II - участъците от пътя в населените места за 2 млн. лв., „Подмяна на водопровод и рехабилитация на улична настилка на ул. Христо Ботев" за 1,1 млн. лв., „Реконструкция и изграждане на водопроводна мрежа на град Каспичан” за 900 хил. лв.

Община Върбица е подала 2 проекта за финансиране. Единията е за реконструкция и рехабилитация на общински път- SHU1043 /I-7,Велики Преслав-Върбица/-Иваново-Методиево/ за 2,503 млн. лв., вторият за реконструкция и рехабилитация на общински път- SHU2044 / III-7304, Нова Бяла река-Върбица/-Маломир/ за 1,497 млн. лв.

Две са проектните предложения на община Каолиново. Едното е за "Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Каолиново" за 3,563 млн. лв., другото за „Обновяване и реконструкция на площад и парк в с. Тодор Икономово” за 340,4 хил. лв.

Община Велики Преслав е подала за финансиране също 2 проекта. Единият е за “Довеждаш водопровод от РШ-Велики Преслав до МФОС и допълнително водоснабдяване от водоснабдителната система язовир "Тича" на селата Драгоево, Златар, Суха река, Миланово и Мокреш” с индикативна стойност 5,822 млн. лв. Другият проект е за 5,328 млн. лв. и е за основен ремонт и реконструкция на ВиК мрежата в това число водопроводи и водопроводни отклонения на територията на град Велики Преслав (9 улици) и водопроводи в селата .Драгоево, Златар, Имренчево, Миланово, Мокреш, Осмар, Троица и Хан Крум.

Един проект е подала за финансиране община Венец. Той е за „Ремонт на покрив, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на дворното пространство на СУ „Никола Й. Вапцаров“ във Венец - Eтап II” на стойност 2,642 млн. лв.

ШУМ.БГ