Украйна може да получи незабавно 900 млн. долара помощ от Международния валутен фонд (МВФ), след като късно в понеделник международната финансова институция обяви, че е приключила втория преглед по споразумението за подпомагане на Киев.

Новината беше обявена докато украинският президент Володимир Зеленски, който пристигна в понеделник във Вашингтон, се срещаше с главния изпълнителен директор на фонда Кристалина Георгиева.

МВФ и Украйна сключиха споразумение за 2-годишна подкрепа за до 11.6 милиарда специални права на тираж, равняващи се на 15.6 милиарда щатски долара, през март. Парите са предназначени за поддържане на фискалната, външната, ценовата и финансовата стабилност на Киев и за подпомагане на икономическото възстановяване.

След проверката МВФ заяви, че Украйна е постигнала в края на юни всички количествени критерии за изпълнение, в края на септември - индикативните цели по споразумението, а в края на октомври - по-голямата част от структурните показатели. Отбелязва се и напредък в изпълнение на програмата за управление и борба с корупцията.
"Украинската икономика продължава да показва забележителна устойчивост, въпреки че перспективите остават обект на изключително висока свързана с войната несигурност", се казва в изявление на фонда.


В него се посочва, че за запазване на макроикономическата стабилност ще са нужни "силна ангажираност и импулс на реформи - включително мобилизиране на вътрешни приходи, съчетани с навременно и предвидимо външно финансиране".

По-висок от очаквания растеж

Като се застрахова, че прогнозите в условия на война, са несигурни, МВФ посочва, че макроикономическите показатели са по-силни от очакваното и затова завишава предвижданията си за растеж на украинската икономика до 4.5% през 2023 г.
"Икономическата устойчивост доведе до по-добри резултати от растежа, до продължително рязко намаление на темповете на ръста на инфлацията и до стабилен валутен пазар, включително след излизането на Националната банка на Украйна от фиксирания обменен курс, подкрепено от силни резерви", се казва в доклада.


Догодина ръстът на украинската икономика слабо ще се забави - до 3-4 процента.

Основен риск: външното финансиране

 

"Продължаването на войната натоварва публичните финанси на Украйна. Навременните външни плащания, както и постоянните усилия на вътрешния пазар са ключови за задоволяване на финансовите нужди на Украйна и за запазване на макроикономическата и финансова стабилност", заяви Кристалина Георгиева.

Тя подчерта, че "са необходими решителни политически действия за осигуряване на фискална устойчивост и устойчивост на дълга".

"Мобилизирането на приходи е ключов стълб за подпомагане на финансирането и за подкрепа за възстановяването и за социалните разходи.", добавя изпълнителният директор на МВФ.

Дневник