Националният историко-археологически резерват (НИАР) “Велики Преслав” в следващите 10 години ще бъде стопанисван и управляван от община Велики Преслав. Това реши Министерски съвет на днешното си заседание.

„По наше искане общината получава безвъзмездно за управление старините за следващите десет години, като ние ще предоставим това право на Археологическия ни музей. Стопанисването на резервата, за който и сега се грижим, реално ще ни даде възможност да кандидатстваме по проекти с национално и европейско финансиране и да вложим повече средства в консервация на вече разкрити и описани обекти, в облагородяване на инфраструктурата и изобщо за по-голяма грижа за старините“, каза за ШУМ.БГ кметът на Велики Преслав Янко Йорданов.

Той допълни, че общината и музеят имат разработени проектни идеи за резервата и са готови да кандидатстват с тях при отворена процедура по оперативни програми.  

Кметът Йорданов каза още, че сегашните режими по опазване, консервация и реставрация на сгради и обекти в резервата се запазват, т.е. за да се реконструира обект, то той трябва да премине всички съгласувателни процедури с Министерството на културата, защото резерватът си остава изключителна държавна собственост.

ШУМ.БГ