Общините от североизточна България направиха своите предложения за членове на управителните органи на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.

Това стана днес на  регионалното делегатско заседание, проведено в курорта Златни пясъци.
В него се включиха представители на общините от областите Варна,  Търговище, Добрич и Шумен, като последната бе представена от кмета Христо Христов и от председателя на Общинския съвет Ася Аспарухова, съобщиха от пресцентъра на община Шумен.

Съгласно Правилника на НСОРБ, кандидатурите за членове на Управителния съвет се издигат на регионални заседания във всеки един от шестте района за планиране. Днешното заседание беше ръководено от председателя на Общинския съвет - Варна инж. Христо Димитров.

С голяма подкрепа за членове на Управителния съвет на сдружението от Североизточния район за планиране бяха номинирани кметовете на община Аксаково Атанас Стоилов, община Варна  Благомир Коцев и на община Върбица Мердин Байрям.

За членове на Контролния съвет на НСОРБ бяха издигнати кандидатурите на кметовете на общините Дългопол и Шумен, като делегатите подкрепиха номинацията на Христо Христов за член на Контролния съвет на НСОРБ.

На проведената по-късно областна среща за избор на представители на общините в бъдещия Регионален съвет за развитие в Североизточния район от област Шумен бяха избрани Нехрибан Ахмедова, кмет на община Венец и Христо Христов, кмет на община Шумен. За техни заместници бяха избрани Георги Георгиев, кмет на община Нови пазар и Зия Назиф, председател на Общинския съвет на община Каолиново.

ШУМ.БГ