Започна ремонт на част от главния канал на напоителна система “Виница”, който е ключов за поливното земеделие в Шуменско. Ще се обновят 7,5 км от съоръжението, съобщиха от „Напоителни системи“ ЕАД.

Реконструкция на напоителния канал се прави от неговото начало от яз. “Тича” през два участъка в землището на Велики Преслав и по един в землището на селата Драгоево и Миланово.

Тази част е една от най-компрометираните от канала, който е с обща дължина от около 38 км. Очаква се след ремонта в тези участъци загубите на вода да се намалят до минимум.

По проекта се предвижда още и изграждане на система от измервателни устройства за отчитане потреблението на вода, както и доставка на машини и оборудване за подобряване и поддръжка проводимостта на канала.

Финансирането на ремонта е в размер на  6 677 107 лв. и е по проект от Програма за развитие на селските райони 2014-2020, изпълняван от “Напоителни системи” ЕАД. 75% от средствата се осигуряват от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, а 25% е национално съфинансиране. По същия проект на обща стойност 112,3 млн. лв. ще се ремонтират общи 24 напоителни канала в страната.

ШУМ.БГ