Всичко, каквото сме се разбрали в петък, днес беше оформено окончателно с юристи, за да има приличен вид.

Това заяви току-що министърът на земеделието Кирил Вътев след края на срещата със земеделците, която продължи над четири часа, предаде репортер на БГНЕС.

Вътев обясни, че по същество нови неща няма. "Утре в 12 ч. ще дойдат представители на две организации, които протестират. Ще се срещнем и с тях", съобщи той.

В понеделник (12.02.2024 г.), предстои да бъде сключено споразумение в две части между зърнопроизводителите и властта.

От Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) съобщават, че решението за споразумението е взето от всички нейни членове, които са запознати с предложението на държавата, след задълбочен анализ на ситуацията.

Ето какво още заявиха от асоциацията:

"Категорично заявяваме, че оставаме в протестна готовност до подписване на удовлетворяващо всички членове на НАЗ споразумение, но се разграничаваме от обявените в понеделник протести на други организации с политически искания.

Тъй като работата на Асоциацията е прозрачна, бихме искали да предотвратим спекулации и съмнения, като информираме и останалите земеделски производители, които не са представлявани от земеделски структури.

В първата част на споразумението ще се съдържат финансовите параметри, а именно: сектор зърнопроизводство ще бъде подпомогнат при следната модулирана ставка: от 1-3000 дка - 20 лв/дка (10 лв. до 31 март и 10 лв. до 30 септември); от 3000 дка до 6000 дка - 10 лв/дка ( 5 лв. до 31 март и 5 лв. до 30 септември); от 6000 дка до 10000 дка - 5 лв/дка ( 2,5 лв. до 31 март и 2,5 лв. до 30 септември); стопанства над 10000 дка ще получат за първите си 10000 дка ставки. Следва да подчертаем, че НАЗ успя да се договори с властта малките производители да получат средствата без да е необходима от тяхна страна справка с отчетност на загуби през стопанската 2022-2023 г.

Важно уточнение е, че вторият транш до 30 септември ще се случи само при удължаване на регламента за помощта за Украйна, който към момента действа да 30 юни.

Втората част от споразумението ще касае законодателни реформи с написани конкретни текстове и концепции относно: Закона за собствеността и ползването; Закона за арендата; Закон за браншовите организации; Закон за Аграрната камара; Закон за търговията с храни; Закон на кооперативите; ЗКПО; ЗСПЗЗ. Държавата поема и ангажимент напояването да стане национален приоритет.

От години НАЗ се бори за най-важното подпомагане на сектора, а именно законодателните механизми, които са фундаментът на политиката в земеделието и сме щастливи, че в споразумението ще бъдат включени, посочвайки срокове за влизането им за разглеждане в Народното Събрание.

В споразумението ще бъдат разписани и международните позиции на държавата по отношение на натиска по линия на зелената сделка, ясна позиция по дерогацията на ДЗЕС 6, 7, 8 за тази стопанска година и устояване на лицензионен режим при доставка на стоки от Украйна и трети страни.

НАЗ застава зад решението на членовете си, които се борят за оцеляването на селското стопанство. Доказваме за пореден път, че определението "терористи" не касае българските земеделски производители, защото те са способни да водят конструктивни преговори."

Днес.бг