474 000 лв. са заложени в бюджета на община Шумен за финансиране на дейността на спортните клубове през 2024 г.. Това е ръст с 38% в сравнение с миналата година. Увеличени са и парите за проекти на младежки организации. Те са 65 000 лв. (55 000 лв. м.г.), като в тази сума не влизат средствата за дейност и издръжка на Младежкия дом о Обединения детски комплекс.

Цифрите бяха посочени от заместник-кметът по финанси на общината по време на заседание на постоянната комисия “Младежки дейности и спорт”

120 000 ще получат футболните клубове в общината, включително тези по селата. 337 000 лв. ще имат за дейност останалите спортни клубове. 17 000 са заложени за спортните организации за хора с увреждания.

Отделно са предвидени 68 000 лв. за състезания, които са извън календара на клубовете, утвърден от федерациите им. За средства от това перо ще се кандидатства с проекти, като за целта ще се изработи механизъм, по който ще се одобряват предложенията.

Малко над 6,5 млн. лв. са средствата за капиталови разходи за спортни бази, като в тази сума са и 4-те млн. лв. отпуснати целево за ремонт на част от Хиподрума.

Бюджетът в частта му за младежки дейности и спорт бе приет с 4 гласа “за” и 1 “въздържал се” от членовете на комисията.

ШУМ.БГ