Процедура за предоставяне на статут на археологическа недвижима културна ценност с национално значение на  Халколитна селищна могила Нуриюк е започната в Министерството на културата.

Предложението за даване на статут на селищната могила край върбишкото село Сущина идва от Националния институт за недвижимо културно наследство и вече е разглеждано на заседание на специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности, се посочва в уведомлението на МК.

Могилата е от епохата на халколита. Намира се югоизточно от Сушина в местността Чанаджик. Формата й е елипсовидна и заема площ от около 5 дка. При строителството на язовир „Тича“  през 60-те години на XX в. попада в неговата чаша и ежегодно се разрушава от промените в нивото на водата. През 2007 г. поради рязкото спадане нивото на повърхността се появяват човешки кости от некропола. Тогава започват спасителни проучвания с научен ръководител доц. д-р Стефан Чохаджиев. За два кратки археологически сезона (2007-2008 г.) и през 2015 г. са проучени 15 гроба от този некропол. Предвид ежегодното разрушаване на могилата, през следващите осем години (2009-2016 г.) са провеждани редовни археологически проучвания и на селищната могила. Най-значим резултат от тях е разкриването на внушително каменно отбранително съоръжение.

При предоставяне на статут на Селищната могила ще бъдат определени граници на охранителна зона на националната културна ценност и предписание за опазване.

ШУМ.БГ