Цялостна регионална стратегия за туризма, влагане на модерни технологии, цифровизация и дигитализация са залегнали в „Концепция за създаване на съвременен туристически продукт, базиран на културното наследство и природните дадености в региона“.  Планирано е нейното обществено обсъждане и е дадена възможност на заинтересованите граждани да изразят мнението си в анкета. 

Концепцията е комбинирана, като Община Шумен ще изпълнява предвидени дейности в партньорство с Община Каспичан, Р-ЕВОЛЮЦИЯ ООД и сдружение „Българите – памет и бъдеще“. Планирани са дейности на обща стойност 5 011 300 лв., които ще бъдат финансирани по две програми: Програма „Развитие на регионите“ и Програма „Развитие на човешките ресурси“.

В рамките на концепцията е заложен комплексен подход с изпълнение различни дейности:

  • Разработване на цялостна регионална стратегия за туризма;
  • Създаване на дребномащабна туристическа инфраструктура за развитието на местни забележителности и атракции;
  • Меки мерки за насърчаване развитието на местни забележителности и атракции;
  • Развитие на интегриран регионален културно-исторически туристически продукт;
  • Иновативни туристически услуги, използващи модерни технологии (виртуална реалност, добавена реалност, изкуствен интелект) и цифровизирано културно наследство;
  • Изграждане на виртуален туристически интернет-портал;
  • Създаване на туристическа дигитална градска инфраструктура;

Целта на прилагането на всичките комплексни мерки е да се привлекат повече туристи, да се задържат по-дълго на територия на двете общини, да се предложи незабравимо изживяване за гостите на региона и те да се върнат отново.

В рамките на настоящата концепция е предвидено група от местни жители да преминат професионален курс на обучения за придобиване на различни квалификации и професии в сферата на туризма.

Всяко заинтересовано лице или страна, може да се запознае с планираните дейности от презентацията (по-долу), да направи препоръки или възражения, да подкрепи или възрази срещу концепцията, попълвайки онлайн анкета на https://forms.gle/uzifVjBtmZ3p3vZQ6 , както и да се включи в събитията за обществено обсъждане на:

05.03.2024 г. от 17:00 ч. в залата на Областен информационен център – Шумен

07.03.2024 г. от 17:30 ч. в зала 105 на НЧ „Пробуда – 1928”  – Каспичан

Освен чрез попълване на онлайн анкета за съответната КИТИ, всяко заинтересовано лице или страна, може да изрази своето мнение и да направи препоръки и/или възражения, които да изпрати на електронната поща на ОИЦ – Шумен oic_shumen@abv.bg (най-късно до 17:00 ч. на 14.03.2024 г.).

 

Платена публикация