Залата по вдигане на тежести да се даде за ползване на СУ “Йоан Екзарх Български”, а на клуба по щанги “Шумен 2010” да се предостави друго помещение за тренировки.

Това реши с 35 гласа “за”, 4 “въздържал се” и 0 “против” Общинският съвет на днешното си заседание.

В залата СУ “Йоан Екзарх Български” ще прави класни стаи, за да може всички ученици на школото да преминат в едносменен режим на обучение.  

В сесийна зала бе дадена думата на двете страни – на директора на Хуманитарното училище Валентина Тодорова и на председателя на клуба по вдигане на тежести “Шумен 2010” Иван Иванов.

“Проблемът е, че всички ученици трябва да минат на едносменен режим и затова е необходима тази зала. В нея ще има класни стаи. Училището няма други помещения, които може да ползва. Сега на едносменен режим са учениците от начална степен, а има изискване на Министерството на образованието и науката всички да учат в една смяна”, обясни Тодорова.

“Аз съм “за” тази зала да бъде дадена на училището, но е необходимо клубът да има друга зала и то направена и оборудвана за тренировъчен процес. Това ще струва между 50 и 100 хил. лв. Преди години от мен са вложени около 50 хил. лв. за сегашната зала”, заяви Иван Иванов.

Кметът Христо Христов заяви, че в 7-дневен срок ще се предостави помещение на клуба по вдигане на тежести. “Поемам ангажимент да предложим алтернативно помещение. До тогава клубът ще остане в сегашната зала. След това тя веднага ще се даде на училището, което пък трябва да направи ремонт, за да има класни стаи”.

ШУМ.БГ