Работна среща във връзка с координацията и подготовката на новия поливен сезон проведе областният управител Добромир Добрев със земеделски производители от региона, представители на ръководствата на „Напоителни системи“ ЕАД-Шумен, Областна дирекция „Земеделие“ – Шумен и Басейнова дирекция „Черноморски район“, съобщиха от пресцентъра на Областна управа.

„Извършва се рехабилитация на основния канал, което е причината за малко закъснение на началото на сезона. След 15 април се очаква да пуснем водата по канала, в момента се довършват ремонтните работи и предстои да бъде въведен в експлоатация 7,5 км участък от основния канал“, заяви управителят на „Напоителни системи“ ЕАД-Шумен Стоян Владимиров. Той каза още, че са извършени ремонти по тръбната мрежа и дружеството е готово за поливния сезон.

“Цените за напояване нямат никаква промяна, преценено е да бъдат запазени цените от 2023 година“, съобщи още управителят на дружеството.    

Областният управител проф. Добромир Добрев постави въпрос за готовността на “Напоителни системи” за реакция при възникване на аварии.

Стефан Владимиров заяви, че дружеството е в готовност да реагира при проблеми.

По време на срещата бе съобщено и, че към момента в язовир „Тича“ има 179 млн. куб. метра вода, което е достатъчно за обезпечаване на Шумен с вода за питейни нужди и за напояване.  

ШУМ.БГ